Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

 • English
 • Polski
BEZPIECZNY ADR

Usługa dedykowana dla klientów sektora chemicznego - magazynowanie towarów niebezpiecznych w tym ADRów klasy: 3, 6, 8 i 9.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

 • Instalacja tryskaczowa reagująca wyłącznie w strefach zagrożenia,
 • Posadzka niepyląca, szczelna, pokryta warstwą antyelektrostatyczną,
 • Zbiornik na ewentualne wycieki lub wodę z instalacji tryskaczowej,
 • Wentylacja pozwalająca na wymianę całego powietrza w ciągu godziny,
 • Klapy dymowe,
 • Plan zapobiegania awariom,
 • Teren ogrodzony, chroniony i monitorowany 24h przez profesjonalną firmą ochroniarską,
 • Status zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

SPECYFIKACJA

 • Nowoczesny magazyn klasy A,
 • Powierzchnia składowa - 5.800 miejsc paletowych,
 • Regały wysokiego składowania,
 • Obszar monitorowanej i regulowanej temperatury,
 • Monitorowana wilgotność,
 • Doki do rozładunku czołowego i brama do rozładunku bocznego,
 • Rampa kolejowa,
 • Plac manewrowy i miejsca postojowe,
 • Wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt magazynowy,
 • System Zarządzania Magazynem (Warehouse Management System,
 • Dostęp do stanów magazynowych on-line.

USŁUGI OFEROWANE W MAGAZYNIE:

 • Składowanie towarów niebezpiecznych,
 • Usługi dodane: przepakowywanie, paletyzowanie towaru, etykietowanie, konfekcjonowanie, kompletacja zamówienia itp.,
 • Rozładunki, załadunki, przeładunki bezpośrednie,
 • Wydawanie towaru zgodnie z zasadami FIFO lub FEFO.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
kontakt