Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Magazyn bimodalny

Rozbudowując infrastrukturę Śląskiego Centrum Logistyki SA, staramy się działać z myślą o naszych klientach. Budując kolejny, zaawansowany technologicznie bimodalny magazyn klasy A, chcieliśmy stworzyć optymalne warunki do rozwoju dla producentów, importerów i dystrybutorów. Nowy obiekt dostępny jest zarówno dla transportu kolejowego jaki i samochodowego. Lokalizacja na terenie Wolnego Obszaru Celnego umożliwia naszym partnerom uzyskiwanie wymiernych korzyści w postaci odroczonego terminu płatności należności celno-podatkowych. Zastosowane rozwiązania zwiększają efektywność wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej, która jest zarządzana nowoczesnym oprogramowaniem typu WMS.

Zakres usług

Przeznaczeniem nowo oddanego obiektu jest składowanie i przeładunki towarów przemysłowych, neutralnych i spożywczych. Rozładunki i załadunki mogą odbywać się 16 dokami przeznaczonymi dla samochodów ciężarowych oraz z zadaszonej rampy kolejowej o długości 103 m, bezpośrednio z sześciu wagonów 2 osiowych typu Hbbillns lub czterech wagonów kolejowych 4 osiowych typu Habbins. Posiadana infrastruktura umożliwia transport, tj. obsługę pełnych składów pociągów lub grup wagonów i samochodową dystrybucję towaru. Magazyn wyposażony jest w regały wysokiego składowania oraz następujące elementy podnoszące bezpieczeństwo i standardy składowania:
- System Zarządzania Magazynem
- Monitoring telewizją przemysłową
- Nowoczesny sprzęt przeładunkowy

Bilans powierzchni

Projektowy obiekt obejmuje ok. 11.500 m2 powierzchni użytkowej i składać się będzie z:
- Powierzchni magazynowej - 10.000 m2
- Części biurowo - socjalnej - 1.500 m2
- Parkingów, dróg, placów manewrowych - 11.650 m2
- Torowiska i rampy - normalnotorowej bocznicy kolejowej 103 mb
- Powierzchni biologicznie czynnej - 6.600 m2

Lokalizacja

Magazyn zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Centrum Logistyki SA w Gliwicach, przy ul. Portowej 28 w Wolnym Obszarze Celnym. Doskonałe umiejscowienie i znakomite połączenie z układem dróg krajowych i autostrad A1 i A4 oraz Drogową Trasą Średnicową stanowią o dużym potencjale magazynu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
kontakt