Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

 • English
 • Polski
AEO

Śląskie Centrum Logistyki S.A. w dniu 29 lipca 2010 r. stało się posiadaczem Świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (ang. Authorised Economic Operator). Certyfikat AEO jest przyznawany  przez administrację celną i uznawany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Został  wydany przez Izbę Celną w Katowicach i obejmuje pełen zakres.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. zostało poddane bardzo szczegółowym audytom przed uzyskaniem Certyfikatu, zostało docenione przez organy celne jako przedsiębiorstwo spełniające wymogi Wspólnotowego Kodeksu Celnego i od 12 sierpnia 2010 roku może posługiwać się Certyfikatem AEO, upoważniającym do istotnych uproszczeń zarówno w odniesieniu do uproszczeń celnych jak i do bezpieczeństwa i ochrony. W zamian za przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej, ŚCL S.A. będzie mogło korzystać z istotnych przywilejów w zakresie ich obsługi przez organy celne. Dzięki otrzymanemu certyfikatowi wszelkie wnioski kierowane do służby celnej są traktowane priorytetowo, co pozwoli oszczędzać czas jak i koszty.
Dzięki certyfikatowi AEO Śląskie Centrum Logistyki S.A. znalazło się w elitarnym gronie firm z tym certyfikatem i postrzegane jest przez kontrahentów oraz organy celne Unii Europejskiej jako bezpieczna i wiarygodna firma.

Certyfikat w wersji pdf.

Jakie bezpośrednie korzyści wiążą się z posiadaniem statusu AEO ?

UPROSZCZENIA CELNE

 • łatwiejszy i szybszy dostęp do procedur uproszczonych
 • mniejsza ilość kontroli fizycznych i kontroli dokumentów
 • w przypadku wytypowania do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy
 • na wniosek AEO możliwe jest przeprowadzenie kontroli w miejscu innym niż urząd celny

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

 • mniejszy zakres danych w deklaracji przed przywozem lub wywozem towarów
 • w przypadku wytypowania przesyłki do kontroli na podstawie deklaracji przed przywozem lub wywozem towarów możliwość wcześniejszego powiadomienia przez organy celne
 • mniejsza ilość kontroli fizycznych i kontroli dokumentów
 • w przypadku wytypowania do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy
 • po zawarciu przez Wspólnotę Europejską odpowiednich porozumień, możliwość uznania świadectw w krajach trzecich

W toku procedury o wydanie świadectwa AEO Śląskie Centrum Logistyki S.A. musiało spełnić poniższe warunki i kryteria, które były badane przez organy celne:

 • dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną
 • udokumentowana wypłacalność
 • właściwe standardy bezpieczeństwa i ochrony