Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Ambasador Fair Play w Biznesie

Kolejny rok z rzędu Śląskie Centrum Logistyki S.A zostało zgłoszone i poddane weryfikacji w ramach programu Promocja Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Z wielką radością i duma informujemy, iż Pan Prezes Zarządu Jerzy Zachara otrzymał tytuł Ambasadora w biznesie, a nasza firma po raz kolejny otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

Zaszczytny tytuł Ambasadora Fair Play przyznawany jest osobowością polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”.

Certyfikat Fair Play potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach. Otrzymują go przedsiębiorstwa, które spełniały wszystkie wymagania regulaminowe.

Kapituła programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” promuje i nagradza firmy, kierujące się na co dzień w swojej działalności szeroko pojętymi zasadami etyki. Przedsiębiorstwo Fair Play wykonując swoją działalność gospodarczą wykazując troskę o społeczność lokalną oraz dbają o środowisko naturalne. Firmy uhonorowane tytułem Fair Play potrafią we właściwy sposób ułożyć sobie stosunki z partnerami biznesowymi, ale także potrafią stworzyć sprzyjające warunki pracy swoim pracownikom.

Otrzymanie tych prestiżowych nagród jest dla naszych kontrahentów świadectwem uczciwości i rzetelności, a dla nas olbrzymim wyróżnieniem.

Uroczysta gala, połączona z ogłoszeniem wyników XVIII edycji programu odbyła się 27 listopada 2015 r. w Warszawie.