Przetargi

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Archiwum: Tereny inwestycyjne na sprzedaż

OFERTA NA SPRZEDAŻ TERENU INWESTYCYJNEGO 12,6 ha

zlokalizowanego w Gliwicach Sośnicy przy ul. Sikorskiego nr 122

Śląskie Centrum Logistyki S.A. przedstawia  ofertę sprzedaży wieczystego prawa użytkowania terenu inwestycyjnego o powierzchni 12,563 ha i prawa własności budynków i budowli na tym terenie, zlokalizowanego w Gliwicach – Sośnicy przy ul Sikorskiego 122.

Memorandum Inwestycyjne - plik do ściągnięcia

Teren  obejmuje działkę nr  1671, obręb Sośnica. Nieruchomość jest częściowo zabudowana. Jest to teren inwestycyjny po zlikwidowanym byłym szybie kopalni .

Oferowana nieruchomość jest doskonale zlokalizowana i skomunikowana. Posiada dogodny dojazd - drogą DK 88 oraz  A4 lub A1 lub Drogową Trasą Średnicową DTŚ . Położona jest około 500 metrów od skrzyżowania z  DTŚ  z ul. Roosevelta na odcinku G3 w Zabrzu.

Uzbrojenie terenu:

Linia kolejowa w sąsiedztwie działki , przyłącza : energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacji teletechnicznej , centralne ogrzewanie z PEC Gliwice, przyłącza gazowego .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ działka nr 1671 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku symbolami:

02 UP ( cz. działki przylegająca do ul. Sikorskiego) o przeznaczeniu podstawowym usługowo – produkcyjnym, drobna wytwórczość, usługi i dopuszcza się lokalizacje obiektów o pow. sprzedaży powyżej 2000m2 oraz wysokości budynków do 16m, na terenie znajduje się budynek o pow. użytkowej 5 169,00m² o przeznaczeniu - budynek biurowy z łaźnią i cechownią - kubatura 31924,00m³, 3 kondygnacje, rok bud. 1935 objęty ochroną konserwatorską.

 05 UPn ( cz. działki nie przylegająca do ul. Sikorskiego) o przeznaczeniu podstawowym drobna wytwórczość, usługi, produkcyjno - usługowe i dopuszcza się lokalizacje obiektów o pow. sprzedaży powyżej 2000m2 oraz wysokości budynków do 20m,

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą KW nr GL1G/00068928/2.

Nieruchomość posiada zapisaną służebność gruntową dla rurociągu PEC.

Na części zabudowanej terenu ( ok. 3 ha) znajdują się obiekty dzierżawców, ogrodzenia wynajętych powierzchni terenu oraz sieć ciepłownicza PEC częściowo podziemna i nadziemna.

Niezagospodarowana, niezabudowana cześć gruntu 86 560 m²

Kontakt w sprawie sprzedaży nieruchomości:

Dział Zarządzania, Administracji i Inwestycji

Edmund Bester – telefon kontaktowy: 32 30 18 431

Marek Babiński – telefon kontaktowy: 32 30 18 407, tel. kom.: +48 606 928 898

e- mail: nieruchomości@scl.com.pl

Fax: 32 30 18 405