Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Certyfikat "Stawiamy na jakość w firmie"

W wyniku analizy i weryfikacji zgłoszenia do programu "Stawiamy na Jakość" Kapituła wyłoniła Śląskie Centrum Logistyki jako laureata programu, przyznając tym samym  certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne „Stawiamy na Jakość”.

Program "Stawiamy na Jakość" skierowany jest do firm i organizacji, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO, oraz dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług i produktów oraz wdrożonych standardów zarządzania.

Znalezienie się w gronie laureatów programu "Stawiamy na Jakość", to wzmocnienie wizerunku Śląskiego Centrum Logistyki SA zarówno w jego otoczeniu,  jak i w wśród pracowników przedsiębiorstwa. Otrzymanie tytułu jest wyraźnym sygnałem dla klientów, konsumentów i kontrahentów, iż podejmowane przez nas działania służące podnoszeniu jakości produktów, usług czy standardów zarządzania, mają charakter ciągły oraz dają pełną gwarancję spełnienia najwyższych standardów.