Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
HACCP

Dla stworzenia możliwości składowania towarów spożywczych, Śląskie Centrum Logistyki SA wdrożyło system HACCP.

HACCP to skrót pierwszych liter angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points. Polskie tłumaczenie to Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.

System HACCP opiera się na:

  • analizie zagrożeń zdrowotnych
  • krytycznych punktach kontroli, ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń

HACCP, daje nam ogólne racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.