Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

 • English
 • Polski
Lokalizacja

Jesteśmy częścią europejskiej sieci infrastruktury logistycznej. Będąc elementem punktowym tej sieci realizujemy ważne funkcje w łańcuchach dostaw towarów.
Śląskie Centrum Logistyki S.A. obejmuje obszar o powierzchni 47 ha przy ulicy Portowej w Gliwicach i 12,58 ha przy ulicy Sikorskiego w Gliwicach – Sośnicy.
Firma jest miejscem łączenia się trzech rodzajów transportu:

 • drogowego,
 • kolejowego,
 • wodnego.

  Transport drogowy – doskonała lokalizacja dzięki bliskości krzyżowania autostrad A-4 i A-1 oraz dróg krajowych DK 88 oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ).
  Transport kolejowy – bezpośrednie sąsiedztwo kolejowej stacji Gliwice Port nr 52 06975-7, która umożliwia obsługę pełnych składów całopociągowych jak również grup wagonowych czy pojedynczych wagonów. Przez Gliwice przebiegają ważne linie kolejowe o znaczeniu europejskim CE-30, CE-59 i CE-65.
  Lokalizacja ŚCL SA wpisujesię w kolejowy europejski korytarz transportowy nr 5 Bałtyk – Adriatyk.
  Transport wodny śródlądowy – na terenie Śląskiego Centrum Logistyki SA jest zlokalizowany największy w Polsce port śródlądowy, który dzięki Kanałowi Gliwickiemu i rzece Odrze ma połączenie z siecią dróg wodnych w Europie,  jak również z portami morskimi Szczecin i Świnoujście. 

  Dystans dzielący ŚCL od 6 Europejskich stolic nie przekracza 500 km.

  .