Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Medal Europejski za LOGISTYKĘ DOSTAW

W dniu 3 kwietnia 2009 r. Urząd Komisji Integracji Europejskiej BCC przyznajł spółce ŚCL SA - Medal Europejski za LOGISTYKĘ DOSTAW.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców.
Medalem wyróżniona została usługa LOGISTYKI DOSTAW, która spełnia standardy europejskie. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz jedną z najważniejszych instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Nagrodzona usługa spełnia wymagane prawem normy, posiada odpowiednie licencje oraz patenty.