Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Medal RIPH

W roku 2001 został przyznany Medal Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju regionu, wprowadzeniu nowych rozwiązan i technologii.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riph.com.pl/start