Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

 • English
 • Polski
Polityka jakości

Naszą Politykę Jakości utożsamiamy z Misją Śląskiego Centrum Logistyki SA, która brzmi:

" Dostarczanie nowatorskich rozwiązań logistycznych przy maksymalnym ukierunkowaniu działań na satysfakcję naszych partnerów w myśl zasady:

Klient jest dla nas najważniejszy!

Dążenie do wzajemnego rozwoju poprzez dbałość o czas i pieniądze naszych Klientów. Ciągłe podnoszenie fachowności  i kompetencji pracowników oraz doskonalenie infrastruktury. "

 Tak sformułowaną Politykę Jakości staramy się realizować poprzez systematyczny rozwój w następujących obszarach:

 • modernizowanie bazy logistycznej
 • zwiększanie zakresu usług oraz specjalizacja uzależniona od potrzeb Klienta
 • tworzenie elastycznych rozwiązań logistycznych, maksymalnie dopasowanych do każdego Klienta
 • ewaluacja satysfakcji Klienta
 • analiza rynków pod względem potrzeb logistycznych oraz trendów
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń

Za podstawę służącą realizacji misji i celów, Śląskie Centrum Logistyki SA przyjęło System Zarządzanie Jakością zgodny z normą EN ISO 9001.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z certyfikatami, świadczącymi o wysokich standardach, kompetencjach i rzetelności Śląskiego Centrum Logistyki SA w następujących obszarach:

 • ISO - system zarządzania jakością, dążący do doskonalenia i eliminacji słabych ogniw procesów
 • AEO - zapewnia Naszym Klientom uproszczone procedury celne oraz ochronę
 • SQAS - umożliwia magazynowanie wyrobów chemicznych, w tym towarów niebezpiecznych
 • HACCP - system eliminacji zagrożeń dla żywności w procesie magazynowania
 • TÜV Rheinland - upoważnia do przenoszenia oznaczeń materiałów metalowych z atestami