Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
SQAS

Z przyjemnością informujemy, iż Śląskie Centrum Logistyki SA ponownie przeszło pomyślnie badanie SQAS - Safety and Quality Assessement System – Packaged Warehouse czyli system badania i oceny bezpieczeństwa oraz jakości w zakresie modułu magazynowania produktów pakowanych.

Jest to już drugi certyfikat, po uzyskanym w 2010 dokumencie potwierdzającym spełnienie najwyższych norm i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz jakości świadczonych usług.

Akredytowany przez CEFIC - Europejską Radę Przemysłu Chemicznego w Brukseli niezależny rzeczoznawca, wysoko ocenił istniejącą infrastrukturę, zaangażowanie zarządu i pracowników oraz standardy działań operacyjnych w magazynie przystosowanym do składowania materiałów chemicznych nazwanym „BEZPIECZY ADR”.

Nowoczesne systemy utrzymania określonych parametrów fizycznych pozwalają na elastyczne sterowanie warunkami panującymi w hali, pozwalając bezpiecznie magazynować towary.

Oferta Śląskiego Centrum Logistyki SA skierowana jest do wymagających producentów i dystrybutorów wyrobów chemicznych, szczególnie spaletyzowanych towarów takich jak farby, lakiery, oleje, smary, woski oraz inne chemikalia zarówno laboratoryjne i specjalistyczne, jak i surowce wykorzystywane w gałęziach przemysłu przetwórczego oraz motoryzacyjnego.

Pozytywna ocena z badań to efekt pracy zespołu konsekwentnie prowadzącego działania zmierzające do maksymalnego podwyższania poziomu bezpieczeństwa w magazynie.

Certyfikat SQAS