Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Terminal Celny

Na naszym terenie znajduje się Terminal Celny, do zadań którego należy:

  • Nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego
  • Dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych
  • Dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego
  • Dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
  • Sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej
  • Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
  • Zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym
  • Wykonywanie innych zadań zleconych w przepisach odrębnych

Służba Celna Rzeczpospolitej Polskiej
Izba Celna w Katowicach
Oddział Celny w Gliwicach