Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Władze Spółki

Jerzy Zachara - Prezes Zarządu

Urodzony w 1957 roku, posiada wykształcenie wyższe techniczne. W roku 1990 ukończył naukę na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Następnie w roku 1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie menadżerskim na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w 1995 roku studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Jerzy Zachara jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń za działalność gospodarczą i społeczną. Otrzymał między innymi Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego przyznaną przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Jerzy Zachara od roku 1993 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki SA.