Prosta strona

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner


 

Proszę zaznaczyć wymagane pole

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. na zasadach określnych w ustawie o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r poz. 922).

..

  • English
  • Polski
Wolny Obszar Celny

Wolny Obszar Celny – towar przebywający na WOC-u nie jest obciążony żadnymi podatkami bądź cłami. Składowanie konsygnowanych towarów nie podlega limitom czasowym, co oznacza możliwość późniejszej sprzedaży na rynku polskim, bądź krajów trzecich.

WOC umożliwia:

  • uiszczanie nalezności celno-podatkowe dopiero w momencie dopuszczenia towaru do obrotu,
  • Nieograniczony czas składowania towaru,
  • Możliwość dzielenia dużych dostaw towarów na małe partie,
  • Brak konieczności składania zabezpieczenia należności celno-podatkowych na czas składowania,
  • Możliwość współpracy z firmami zagranicznymi, niezarejestrowanymi w Polsce.

Wolny Obszar Celny jest idealnym rozwiązaniem dla firm importujących towary spoza Unii Europejskiej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
kontakt