Eco Log Stal

Eco Log Stal

PolskiEnglishDeutscheItalianoPусский

news03
news01
news02

ECO LOG STAL

Eco log stal to produkt najwyższej jakości, skierowany głównie do producentów wyrobów hutniczych (blach w kręgach i wyrobów płaskich). Obejmuje dostawę wyrobów stalowych koleją, ich rozładunek, magazynowanie oraz dystrybucję ostatniej mili. Lokalizacja naszego magazynu (Śląsk), nowoczesna infrastruktura, zintegrowane systemy zarządzania gwarantują najszybszy serwis i najniższe koszty. Oferta jest skierowana również do przewoźników kolejowych.

Nasze możliwości:

 • Jednoczesny rozładunek 23 wagonów w hali magazynowej,
 • Obsługa całego składu (1000 t) przewożącego blachy w kręgach stalowych w ciągu 8 godzin, rozładunek całego składu z blachą płaską do 24 godzin,
 • Dystrybucja własną flotą samochodową w formule Just in Time w czasie nieprzekraczającym 48 godzin do odbiorcy ostatecznego,
 • Własna, publiczna  bocznica z pełnym zakresem obsługi manewrowej pociągu,
 • Dostawy towaru trakcją elektryczną,

ECO LOG STAL

Eco log steel is a product of the highest quality, addressed mainly to manufacturers of steel products (coils and flat sheet). The product includes delivery of steel products by rail, their unloading, storage and distribution of the last mile. The location of our warehouse (Silesia), modern infrastructure, integrated management systems guarantee the fastest service and the lowest costs. The offer is also addressed to railroad carriers.

Our capabilities:

 • Simultaneous unloading of 23 wagons in the warehouse,
 • Handling of the entire warehouse (1000 tonnes) carrying steel coils within 8 hours, unloading of the entire warehouse with flat sheet  up to 24 hours,
 • Distribution with own car fleet in the Just in Time formula within 48 hours to the final recipient,
 • Own public siding with full train shunting service,
 • Delivery of goods by electric traction,

ECO LOG STAL

Eco Log Stahl stellt ein Produkt höchster Qualität dar, das an die Hersteller von metallurgischen Erzeugnissen (Blechen in Coils und Flacherzeugnissen) gerichtet ist. Er umfasst die Lieferung von metallurgischen Erzeugnissen mit der Bahn, deren Ausladung, Lagerung und den Vertrieb der letzten Meile. Die Anordnung unseres Lagers (Oberschlesien), moderne Infrastruktur wie auch integrierte Managementsysteme gewährleisten einen schnellsten Service und die niedrigsten Kosten. Das Angebot ist auch an die Eisenbahnfrachtführer gerichtet.

Unsere technische Möglichkeiten:

 • Gleichzeitige Ausladung von 23 Waggons in die Lagerhalle,
 • Service von ganzem die Stahlbleche in Coils transportierenden Zugverband (1000 Tonnen) innerhalb von 8 Stunden und die Ausladung des ganzen Zugverbands mit Flachblech bis 24 Stunden.
 • Vertrieb mit unserem eigenen Fuhrpark bis zum Endabnehmer nach der Formel Just in Time innerhalb von die 48 Stunden nicht überschreitender Zeit,
 • Eigener öffentlicher Anschlussgleis mit vollem Umfang des Rangierservice des Zuges,
 • Lieferungen der Waren mit dem elektrischen Zugbetrieb.

ECO LOG STAL

L’acciaio Eco log è un prodotto di ottima qualità, rivolto principalmente ai produttori di prodotti siderurgici (coils e prodotti piatti). Comprende la consegna dei prodotti in acciaio su rotaia, il loro scarico, l’immagazzinamento e la gestione dell’ultimo miglio. L’ubicazione del nostro magazzino (Slesia), l’infrastruttura moderna ed i sistemi di gestione integrati garantiscono il servizio più rapido e i costi più bassi. L’offerta è rivolta anche ai vettori ferroviari.

Le nostre capacità:

 • Scarico simultaneo di 23 carri nel capannone magazzino,
 • Movimentazione dell’intero deposito (1000 t) che trasporta i coils entro 8 ore, scarico dell’intero deposito di piastra piatta entro 24 ore,
 • Distribuzione con il proprio parco automobili nella formula Just in Time entro e non oltre 48 ore al destinatario finale,
 • Il proprio raccordo pubblico con un servizio completo di smistamento dei treni,
 • La consegna di merci con mezzi a trazione elettrica,

ECO LOG STAL

Eco log сталь – продукт высочайшего качества, ориентированный, прежде всего, на производителей металлургической продукции (рулонов стального листа и плоского проката). Он охватывает доставку металлопродукции по железной дороге, ее разгрузку, хранение и распределение на последней миле. Расположение нашего склада (Силезия), современная инфраструктура и интегрированные системы управления гарантируют самое быстрое обслуживание и самые низкие затраты. Предложение также адресовано железнодорожным перевозчикам.

Наши возможности:

 •  одновременная разгрузка 23 вагонов на складе,
 • обслуживание всего состава (1000 т) рулонов листа на протяжении 8 часов, выгрузка всего состава с плоским листом до 24 часов,
 • доставка собственным автопарком по формуле Just in Time в срок не более 48 часов конечному получателю,
 • собственная ж/д ветка с полным комплексом маневровых услуг для поезда,
 • доставка грузов электротягой.

Szybki Kontakt

[recaptcha]

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie oferty handlowej, czy też potrzebują więcej informacji, jesteśmy dostępni pod wskazanymi poniżej formami kontaktu. Mogą Państwo liczyć na miłą i profesjonalną obsługę.

Informacje Kontaktowe

44-100 Gliwice, ul. Portowa 28
+48 32 30 18 402
sekretariatscl.com.pl

W ramach naszej witryny Śląskie Centrum Logistyki S.A. stosuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia wygody przy korzystaniu z naszych serwisów. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close