XXVII SPOTKANIE BIZNESU

1 lipca mieliśmy okazję uczestniczyć w XXVII Spotkaniu Biznesu dla przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji w Ostrawie. Jest to międzynarodowe wydarzenie gospodarcze z ponad dwudziestoletnią tradycją, organizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie. Spotkanie jest platformą do nawiązania kontaktów między przedsiębiorcami oraz okazją dla rozwijania inicjatyw transgranicznych. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób – reprezentantów firm, organizacji i administracji.