ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO CHWYTAKA

Śląskie Centrum Logistyki S.A. dokonało zakupu uchwytu 3 ramiennego typu UKD do ponoszenia kręgów stalowych i prętów do rozładunku o masie do 3,5 tony.
Zakup znacznie ułatwi i przyśpieszy pracę na magazynie wyrobów stalowych.