Eco Log Stal v2

Magazyn na wyroby stalowe Eco Log Stal

PolskiEnglishDeutscheItalianoPусский

news03
news01
news02

Nowy  magazyn na wyroby stalowe  ECO LOG STAL

Kompleksowa i ekologiczna usługa ECO LOG STAL skierowana jest głównie do producentów wyrobów hutniczych szczególnie blach w kręgach i wyrobów płaskich oraz spedytorów i przewoźników kolejowych.

ECO LOG STAL obejmuje:

 1. Magazyn przeładunkowy o powierzchni 7 750 m2 i pojemności magazynowej 27 500 ton,
 2. Odbiór wagonów własną lokomotywą ze stacji Gliwice Port,
 3. Manewry kolejowe w ramach bocznicy Śląskiego Centrum Logistyki S.A,
 4. Obsługa całego składu (1000 t) blachy w kręgach stalowych w ciągu 8 godzin, a rozładunek całego składu z blachą płaską do 24 godzin,
 5. Dystrybucję własną flotą samochodową do ostatecznego odbiorcy naczepami typu platforma lub “coilmulda” w formule JIT w czasie nieprzekraczającym 48 godzin,
 6. Sprawny przepływ danych zapewniają wdrożone innowacje logistyczno-informatyczne w postaci WMS oraz EDI, dodatkowo umożliwiające integrację systemową z kontrahentami,
 7. Maksymalne wykorzystanie infrastruktury kolejowej w celach przeładunkowych wpływa na ograniczanie emisji CO2 związanej z transportem wyrobów stalowych.

New warehouse for steel products ECO LOG STAL

We offer comprehensive and ecological logistics service ECO.LOG.STAL which is dedicated mainly for manufacturers of steelworks products (including rolled steel sheets and flat steel plates) together with the forwarders and railway carriers.

ECO LOG STAL service includes:

 1. Transshipment warehouse with area 7 750 m2 and a storage capacity of 27 500 tons,
 2. Collection of wagons with own locomotive from the Gliwice Port station,
 3. Railway maneuvers mostly on Silesian Logistics Centre JSC’s railway sidings,
 4. Unloading for block trains of steel paltes 24 h, Unloading (1000 t) for block trains of steel coils  within 8 h and unloading for block trains of steel paltes within 24 h,
 5. Distribution of the products in our own car fleet to an identified final receiver on standard semi-trailers or “coilmulda” semitrailers in the JIT formula in a time not exceeding 48 hours,
 6. Efficient data flow is ensured by the implemented logistic and IT innovations in the form of WMS and EDI, additionally enabling system integration with Client,
 7. The maximum use of the railway infrastructure for reloading purposes contributes to the reduction of CO2 emissions related to the transport of steel products.

Das neue Stahlwarenlagerhaus ECO LOG STAL

Die komplette und umweltfreundliche Dienstleistung ECO LOG STAL wurde sowohl zu den Herstellern der Huettenwaren besonders Stahlkreise und flache Produkte als auch zu den Spediteuren und Transporteuren beordert.

ECO LOG STAL umfasst:

 1. Umladelager mit der Fläche 7 750 m2 und der Lagerkapazität 27 500 T,
 2. Wagenempfang mit eigener Lokomotive von der Bahnstation Gliwice Port,
 3. Bahntruppenübungen im Rahmen des Śląskie Centrum Logistyki S.A- Anschlussgleises
 4. Bedienung der ganzen Zugzusammensetzung (1000T) mit Stahlkreisen befördert während 8 Stunden und Entladung der ganzen Zugzusammensetzung mit Flachblech bis 24 Stunden,
 5. Vertrieb mit eigener Fahrzeugflotte bis zum Endempfänger mit Coilmulde- u. Platform-Aufliegern in der JIT- Formel mit der Deadline 48 Stunden,
 6. Effektiven Datenfluss gewährleisten einführende EDV- und logistische Innovationen wie WMS und EDI. Diese zusätzlich ermöglichen systemhafte Integration mit den Kunden,
 7. Das Höchsteinsatz der Bahninfrastruktur im Zweck der Umladungen hat einen Einfluss auf Beschränkung der Kohlendioxid-Emission mit dem Stahlwarentransport verbunden.

Nuovo magazzino per prodotti in acciaio ECO LOG STAL

Il servizio completo ed ecologico di ECO LOG STAL è rivolto principalmente ai produttori di prodotti siderurgici, in particolare di coils e di prodotti piatti, nonché agli spedizionieri ed ai vettori ferroviari.

ECO LOG STAL include:

 1. Magazzino di transito con una superficie di 7.750 m2 e una capacità di stoccaggio di 27 500 tonnellate,
 2. Presa in consegna dei carri con locomotiva propria dalla stazione di Gliwice Port,
 3. Manovre ferroviarie all’interno del raccordo di Śląskie Centrum Logistyki S.A,
 4. Movimentazione dell’intero deposito (1000 t) di coils entro 8 ore, e scarico dell’intero deposito di lamina piatta entro 24 ore,
 5. Distribuzione col proprio parco veicoli al destinatario finale con semirimorchi a piattaforma o con „coilmulde” in formula JIT entro e non oltre 48 ore,
 6. L’efficiente flusso dei dati è garantito dalle innovazioni logistiche e informatiche implementate sotto forma di WMS e EDI che consentono inoltre di integrare il sistema con i contraenti,
 7. Il massimo utilizzo delle infrastrutture ferroviarie per il trasbordo incide sulla riduzione delle emissioni di CO2 associate al trasporto dei prodotti di acciaio.

Новый склад металлопродукции ECO LOG STAL

Комплексные и экологические услуги ECO LOG STAL адресованы, в основном, производителям металлургической продукции, особенно стального листа в рулонах и плоского, а также экспедиторам и железнодорожным перевозчикам.

ECO LOG STAL включает:

 1. Перегрузочный склад площадью 7750 м2 и складской емкостью 27 500 тонн,
 2. Прием вагонов собственным локомотивом со станции Гливице порт,
 3. Железнодорожные маневры в рамках разъезда  компании Śląskie Centrum Logistyki S.A,
 4. Обслуживание всего склада (1000 т) рулонов листа на протяжении
  8 часов, а выгрузка всего состава с плоским листом в течение 24 часов,
 5. Распределение собственным автопарком конечному получателю с помощью прицепов типа платформ или прицепов «coilmulda» по формуле JIT в срок не более 48 часов,
 6. Эффективный поток данных обеспечивается внедренными логистическими и ИТ-инновациями
  в виде WMS и EDI, что дополнительно позволяет системную интеграцию с контрагентами,
 7. Максимальное использование железнодорожной инфраструктуры для перевалки снижает выбросы CO2, связанные с транспортировкой металлопродукции.

W ramach naszej witryny Śląskie Centrum Logistyki S.A. stosuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia wygody przy korzystaniu z naszych serwisów. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close